Escola Ocata

L’Escola Ocata és el resultat de la preocupació dels masnovins per una educació pública. Així, l’any 1838 ja es va reunir una comissió per donar educació a cent nens abandonats per falta de mitjans per pagar les retribucions dels mestres. Dos anys més tard s’iniciarien les classes gratuïtes d’ensenyament primari per a nens, i a partir de 1848, també per a nenes.

Les males condicions de la casa de lloguer del carrer del Rastillo –ara de Jaume I–, que es feia servir com a escola pública i la donació d’uns terrenys per part de Miquel Amat Lluch, afavoreixen la construcció d’un edifici de nova planta a partir de 1904. Les obres es financen gràcies a un emprèstit municipal acordat amb els veïns.

L’edifici és obra de l’arquitecte municipal Bonaventura Bassegoda i Amigó, autor també del Casino del Masnou, l’ampliació del cementiri nou i alguns panteons. Les classes s’inicien durant el curs escolar 1905-1906, i l’any 1909 el rei Alfons XIII atorga el títol d’Il·lustríssima Vila al Masnou per la seva tasca educativa.

Des dels orígens l’escolarització és d’ambdós sexes i per aquest motiu es coneixia com a Escola Mixta Ocata. L’edifici primitiu, de composició simètrica, destinava l’ala nord als nens i l’altra a les nenes. L’any 1967 s'hi va incorporar una planta superior per allotjar noves aules.

Passeig de Romà Fabra, 1

Foto 1. Escola Ocata. Ramon Boadella. Fons documental: Arxiu Històric Municipal del Masnou.

Foto 2. Entrada. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Escales principals. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 4. Dibuix de la façana de l’Escola d’Ocata, 1903. Bonaventura Bassegoda i Amigó. Fons documental: Arxiu Històric Municipal del Masnou.