Casa de Cultura

Al Masnou de 1900 la construcció d’aquesta casa d’indians va suposar una innovació estilística, ja que respon al gust per l’arquitectura islàmica del seu propietari, Jaume Sensat i Sanjuan, que havia viscut dos anys a Egipte.

El projecte de reedificació està signat pel conegut mestre d’obres Pere Andreu. L’exterior de l’edifici concentra la riquesa ornamental, i hi destaca la tribuna mirador de la cantonada, amb els arcs lobulats i la coberta d’escames ceràmiques.

Jaume Sensat i Sanjuan procedia d’una família marinera i va comandar el seu propi vaixell durant una dècada fins que s’instal·là a Buenos Aires, on va fer fortuna com a agent de borsa. Casat amb Rosa Pagès i Orta, va tornar al Masnou per remodelar la casa d’estiueig, coneguda també com a Villa Rosa. Durant la major part de l’any el matrimoni vivia en un pis del palau de Manuel Malagrida i Fontanet –indià que es va enriquir amb la fabricació de tabac a l’Argentina– al passeig de Gràcia de Barcelona.

Actualment és un equipament municipal que funciona com a Casa de Cultura amb sales d’exposició i l’Oficina de Turisme.

Popularment també s’ha conegut com a casa del marquès de la manguera pels versos que uns estudiants masnovins van dedicar al propietari perquè mullava cada matí la carretera:

Vós que sou home sensat
i en teniu tanta fal·lera
en regar la carretera
des d’avui quedeu nomenat
el marquès de la manguera.

Passeig de Prat de la Riba, 16

Vegeu l'equipament

Foto 1. Fotografia de la façana. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 2. Fotografia de la façana. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Fotografia interior. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto en text. Postal del Xalet Villa Rosa. Desconegut. Fons documental: Bloc Una capsa a les golfes de Xarxapitecus.