Can Malet

Can Malet va arribar a ser una de les majors propietats del municipi, integrada pel mas, una capella, la casa dels masovers, un jardí amb estany, hortes, era, estables, magatzems i vinyes, entre d’altres.

La documentació més antiga que fa referència a aquest mas, que segons Miquel Garriga i Roca donaria nom al poble, “mas nou”, és el contracte de compra (1541) per part d’Antoni Antich, veí del Masnou, als hereus de Rafael Botey de Teià. Posteriorment va ser adquirit per la família Rogent, i al segle XVIII la propietat prengué l’apel·latiu de Can Casas.

A mitjans del segle XIX es mor sense fills l’últim hereu de la família Casas i la finca queda dividida entre dos nebots. D’una banda l’antiga casa de masovers –edifici del qual només es conserva la façana– passà a les mans d’Antoni i Gaspar Malet. De l’altra, la casa pairal passà a Felip Cunill Sors, i va ser transformada per l’últim propietari en una casa d’estiueig amb un magnífic jardí al davant, que va desaparèixer a la dècada dels setanta.

Del conjunt només es conserva la façana de la casa de masovers, una part dels jardins, una llinda amb la data de 1736 i el monograma IHS que correspon a la capella de Sant Antoni de Pàdua, construcció que es va perdre en les successives remodelacions i ampliacions.

Actualment és un equipament municipal seu del Casal de Gent Gran de Can Malet.

Passatge de Marià Rossell, 1

Foto 1. Fotografia actual. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 2. Detall del llindar de la porta, 1736. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Fotografia actual. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 4. Can Cases, 1890-1913. Josep de Cabanyes. Fons documental: Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya